Naši tretiaci na Game Jam 2023

Game Jam 2023

Aj tento rok sme finalizovali predmet Dizajn a vývoj počítačových hier herným hackathonom. Tentokrát ho však pre nás organizovali herný vydavateľ a herné štúdiá, ktorí sú naši partneri a sponzori. Vďaka tomu nám ešte v priebehu semestra vznikol priestor na playtesting v 8-ich herných štúdiách.

Máme teda za sebou zaujímavý víkend s Game Jam 2023, do ktorého boli zapojení naši studenti 3. ročníka ŠP Informatika. Zapojiť sa mohli aj iní herní nadšenci, a preto sme mali účasť 42 tímov (168 účastníkov). Tímy vytvárali hry v priebehu 48 hodín. K dispozícii mali skúsených mentorov a samozrejme víťazom sa ušli zaujímavé ceny. Zvolená forma bola online, s vyhlásením víťazov naživo v Aule Volkswagen (FEI TUKE).

A kto vlastne vyhral?

Víťazov vybrala porota v zložení Peter Nagy (Grindstone), Peter Adamčík (3DIVISION), Attila Ulman (Bohemia Interactive Simulations), Roman Mocnár (NanoPike) a Peter Horňák (Games Farm). Študenti už tradične za seba navzájom hlasovali a takto to dopadlo:

Chceme poďakovať každému účastníkovi za to, že pomohol Game Jam 2023 stať sa takým úspešným. Všetci ste prispeli k tomu, aby bola táto udalosť výnimočná a nezabudnuteľná. Pozrite si krátky video-výcuc z finále ;)

Ďakujeme organizátorom:

Ďakujeme partnerom a sponzorom:

Obrázky: 
Game Jam 2023 - Hry
Game Jam 2023 - Porota
Game Jam 2023
Game Jam 2023
Game Jam 2023
Game Jam 2023 - Sponzori