Naši tretiaci na Game Jam 2024

Game Jam Finale

Pomaly sa stáva tradíciou, že predmet Dizajn a vývoj počítačových hier finišujeme herným hackathonom. Tento rok ho pre nás opäť organizovali herný vydavateľ a herné štúdiá, ktorí sú zároveň naši partneri a sponzori. Vďaka tomu nám ešte v priebehu semestra vznikol priestor na playtesting 10 hier v 8 herných štúdiách a kreatívne dielne v Unity a UE.

V apríli sme teda absolvovali zaujímavý víkend s Game Jam 2024, do ktorého boli zapojení naši studenti 3. ročníka ŠP Informatika. Zapojiť sa mohli aj iní herní nadšenci, a preto sme mali účasť 33 tímov (156 účastníkov). Tento rok sme sa navyše spojili s Facts Game Jam pod záštitou SGDA a Goethe Institut, čo naše hry tematicky nasmerovalo k dezinformáciám v žurnalistike. Tímy vytvárali hry v priebehu 48 hodín. K dispozícii mali skúsených mentorov a samozrejme víťazom sa ušli zaujímavé ceny. Zvolená forma bola online, s vyhlásením víťazov naživo v Aule Volkswagen (FEI TUKE).

A kto vlastne vyhral?

Víťazov vybrala porota v zložení Marina Díez (3ofcups Games), Peter Nagy (Grindstone), Thorsten S. Wiedemann (A MAZE), Andrea Dzurdzíková (Nine Rocks Games) a Maroš Brojo (SGDA). Študenti už tradične za seba navzájom hlasovali a takto to dopadlo:

Chceme poďakovať každému účastníkovi zato, že robí náš študijný program lepším. Pozrite si krátky video-výcuc z finále našimi očami ;)

Všetkým tretiakom želáme veľa úspechov na júnových štátnych skúškach.

Ďakujeme organizátorom:

Ďakujeme partnerom a sponzorom:

Obrázky: 
Game Jam - vitazne hry
Game Jam - vitazne timy
Game Jam 2024
Game Jam 2024