Agent based modeling of the spectrum distribution in the cognitive radio networks


Kategória projektu: 
Vedeckovýskumné projekty
Program: 
VEGA
Identifikačné číslo: 
1/0766/14
Doba riešenia projektu: 
1. január 2014 do 31. január 2016