Girl's day 2017

Girl’s Day je celosvetový deň žien v informačno-komunikačných technológiách, ktorý sa každoročne koná štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci. Jeho štvrtý ročník sa uskutoční 27. apríla 2017. Tento deň má najmä dievčatám zo stredných škôl priblížiť IT odbor ako zvládnuteľný a zaujímavý.

Podniky, inštitúcie a organizácie na celom Slovensku privítajú v tento deň vo svojich priestoroch stredoškoláčky. Program, ktorý im pripravia, sa bude týkať informatiky a techniky, diskusií na tému práce v týchto sektoroch, možností uplatnenia pre ženy. Cieľom je prezentovať IT odbor dievčatám vo veku 14-18 rokov ako zvládnuteľný a ukázať im jeho atraktívnu stránku a následne perspektívne pracovné možnosti.

Ako každoročne, aj tento rok sa zapojí aj naša katedra. Dievčatá zo stredných škôl majú možnosť zažiť si virtuálnu realitu na vlasnej koži alebo sa pozrieť na niektoré z laboratórií počítačových sietí CNL. Zúčastnené dievčatá obdržia po akcii certifikát účasti.

Zoznam prezentovaných laboratorií KPI

Pridaj sa do udalosti na Facebooku!

Facebook event link

Obrázky: