Živé IT projekty 2016 - Výhercovia

Výučba na vysokej škole dostáva nový rozmer. 14 zadávateľov z praxe, 116 študentov v 29 tímoch, 29 reálnych IT riešení pre prax a SCRUM metóda vo vzdelávacom procese. Jedinečným prepojením praxe a vzdelávania v klastri Košice IT Valley vznikol projekt, ktorý nemá na Slovensku obdoby.

Živé IT projekty sú najväčšia akcia na Slovensku realizujúca prepojenie školy a praxe s aktívnou účasťou študentov počas celého semestra. Študenti mali 4 mesiace na to, aby vypracovali projekt, ktorý bol zadaný niektorou zo zapojených IT spoločností. Pri tom mali možnosť poradiť sa s mentormi z tejto spoločnosti a mentormi z pôdy KPI. Svoje riešenia odprezentovali na podujatí v 2,5 minútovej prezentácii a taktiež v sekcii posterov. Porota následne vybrala 5 najlepších projektov, ktoré boli ocenené vecnými cenami.

Slovenčina

Víťazi najväčšieho Hackathonu v histórii Slovenska

Košického Hackatonu 2015 organizovaného spoločnosťou T-Systems v spolupráci s mestom Košice a Technickou univerzitou sa spolu zúčastnilo až 145 účastníkov. 27 tímov bolo zložených prevažne zo študetov KPI, ale aj profi programátorov, dizajnérov a iných nadšencov. Programovanie prebiehalo celý víkend a boli vytvorené užitočné aplikácie pre život Košičanov a návštevníkov mesta.

Slovenčina

Záverečná prezentácia tímových projektov 2016

V stredu 20.1.2016 sa uskutoční prezentácia výstupov vytvorených v rámci predmetu Tímový projekt inžinierskeho štúdia študijného programu Informatika. V rámci programu bude odprezentovaných 29 projektov vytvorených spolu 116 študentmi 1. ročníka Ing. štúdia pod vedením mentorov zo spoločností a Katedry počítačov a informatiky v Košiciach.

Undefined

Stránky

Subscribe to Katedra počítačov a informatiky RSS