Vývoj softvéru v doméne medicíny

Prednáška Ing. Zdenka Krasnaya zo spoločnosti Siemens o zaujímavostiach a úskaliach vývoja softvéru v doméne medicíny. Seminár sa koná v rámci predmetu Aktuálne trendy v Informatike 2. Okrem piatakov je vstup voľný aj pre študentov iných ročníkov či verejnosť. Všetkých Vás srdečne pozývame.

Undefined

Zmena pravidiel odovzdávania DP

Vedecké články už nemusia byť zviazané spolu s prácou a stačí ich dodať najneskôr do týždňa pred obhajobou tak, aby ich vedúci stihol zapracovať v posudku.

Undefined

Vývoj počítačových hier - 1. beh ukončený

Naši študenti sa s hrami ako s motivačným prostriedkom stretávajú už od 1. ročníka. Pozrite si výsledky 3. roč. v rámci nového predmetu Vývoj počítačových hier.

Undefined

Stránky

Subscribe to Katedra počítačov a informatiky RSS