Aktuálne trendy v informatike

OZNAM: Preukazovanie absolvovania MOOC kurzu bude v stredu 16.5.2018 o 13.30 v ZP4. Prípadné otázky adresujte Ing. Matúšovi Sulírovi.

Undefined

Štátne záverečné skúšky (Bc.) 2018

V stredu 20. 6. 2018 v čase od 14:00 – 15:00 hod. sa budú tajomníci štátnicových komisií nachádzať v nižšie uvedených miestnostiach, aby si študenti mohli pripraviť všetko potrebné k obhajobe záverečnej práce počas ŠZS.

Slovenčina

Jarné číslo Magazínu KPI

A opäť tu máme nové číslo Magazínu KPI! Výber bol tentokrát zo študentských diplomových prác a predmetu Aktuálne trendy v informatike. Príjemné čítanie :)

Undefined

Stránky

Subscribe to Katedra počítačov a informatiky RSS