Webinár na tému využitia veľkých jazykových modelov v priemysle

Na Univerzite aplikovaných vied Haaga-Helia sa uskutoční online seminár zameraný na revolučný vplyv veľkých jazykových modelov (LLM) v podnikateľskom sektore. Na podujatí vystúpi Dr. Eugen Šlapak, ktorý je známy svojou prácou v oblasti rozvoja aplikácií LLM nad rámec konvenčných oblastí, vrátane spracovania dát a multimodálnych systémov. Ďalšie informácie sú k dispozícii prostredníctvom tohto odkazu: Webinar: Join us and uncover the secrets of Large Language Models (LLMs) - Ulysseus.