Nová stránka katedry

Vážení priatelia, dovoľte mi Vám prezentovať nové stránky Katedry počítačov a informatiky. Po dlhom čase bol vhodný redizajn, ktorý by lepším spôsobom prezentoval výskumné a pedagogické aktivity katedry. Zároveň uľahčí komunikáciu pedagógov voči študentom, vďaka novým funkciám - najmä internej časti webu. Čoskoro sa stránka rozšíri o ďalšiu funkcionalitu. Vaše názory sú vítané.