Noví profesori na KPI

prof. Drotár a prof. Gazda s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou

13.7.2022 prezidentka SR vymenovala 27 nových vysokoškolských profesorov, medzi ktorými boli aj prof. Ing. Peter Drotár, PhD. a prof. Ing. Juraj Gazda, PhD. z našej katedry.

Prof. Drotár sa v oblasti vedeckého výskumu venuje najmä analýze vysokorozmerných dát a strojovému učeniu v oblasti biologických dát a biomedicíny. Zameriava sa na analýzu reči a rukou písaného písma s cieľom diagnostiky chorôb a vývojových porúch (napr. Parkinsonova choroba, či dysgrafia), kde je priekopníkom a medzinárodne uznávaným odborníkom.

Oblasťou výskumu prof. Gazdu je problematika optimalizácie topológie komunikačných sietí, predovšetkým využitím konvenčných algoritmov strojového učenia, ako aj progresívnych metód založených na aplikácií hlbokého učenia. Významné úspechy dosiahol vo výskume v oblasti samoorganizácie bezpilotných UAV zariadení, ako aj vo výskume v oblasti výpočtov na hrane (edge computing).

Pani prezidentka v inauguračnom príhovore ocenila veľký úspech nových profesorov a ich prínos pre spoločnosť. „Očakávam, že vysoké školy a univerzity budú aj vďaka vám centrami excelentnosti, ale aj osvietenosti, kritického myslenia, racionality, kultivovanej diskusie, tolerancie a slušnosti. Slovensko to potrebuje viac než kedykoľvek doteraz.“

Novovymenovaným profesorom srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov!