Opakované zápisy predmetov nevyskytujúcich sa v OŠP INF Bc/Ing 2015/16

Predmety študijných plánov 2014/15 v programoch Informatika Bc a Informatika Ing, ktoré sa už nevyskytujú v OŠP 2015/16 a spôsob ich opakovania sú definované v priloženom súbore.