Opravné štátne záverečné skúšky (Bc. a Ing.) 2016

utorok 13. 9. 2016 v čase od 13:00 – 15:00 hod. budú tajomníci štátnicových komisií prítomní v nižšie uvedených miestnostiach, aby si študenti mohli pripraviť všetko potrebné k obhajobe záverečnej práce počas ŠZS.

Komisia Tajomník Miestnosť
Ing Ing. Ján Perháč A529
Bc Ing. Peter Pastornický L521B

Študenti musia byť prítomní cca 45 minút – 1 hodinu pred termínom svojej obhajoby.

Finálny program inžinierskych opravných štátnych záverečných skúšok: program_ing_oszs_kpi_2016.pdf

Finálny program bakalárskych opravných štátnych záverečných skúšok: program_bc_oszs_kpi_2016.pdf