Opravné štátne záverečné skúšky (Bc. aj Ing.) 2018

V utorok 18.9.2018 v čase od 13:00 – 15:00 hod. budú tajomníci štátnicových komisií prítomní v nižšie uvedených miestnostiach, aby si študenti mohli pripraviť všetko potrebné k obhajobe záverečnej práce počas ŠZS.

Komisia Tajomník Miestnosť
Opravné ŠZS – ING Ing. Zuzana Bilanová IoT Lab (Caprica, B513)
Opravné ŠZS – BC Ing. Zuzana Dankovičová zasadačka v PC Centre (PK6_6)

Začiatok štátnej skúšky je v stredu 19.9.2018 od 08:00 hod.

Študenti musia byť prítomní cca 45 minút – 1 hodinu pred termínom svojej obhajoby.

Finálny program štátnych skúšok vo formáte PDF nájdete v zozname súborov k tomuto príspevku.