Povinná účasť študentov 3. ročníka bc. (preberanie zadávacích listov)

V pondelok, 29.feb.2016 o 12:30 hod. sa v posluchárni P27 (na začiatku prednášky z predmetu Vývoj počítačových hier) budú odovzdávať zadávacie listy pre bakalárske práce pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia.

Účasť všetkých študentov je preto povinnánakoľko študent si musí svoj zadávací list prevziať osobne.

V prípade, ak sa študent nebude môcť dostaviť v uvedený čas, bude si môcť prevziať zadávací list individuálne v utorok u slečny Ivany Mackovej v miestnosti 526B.