POVINNÉ: preberanie zadaní BC

Povinná účasť študentov 3. ročníka Bc. štúdia na preberaní zadávacích listov bakalárskych prác.

  • Kedy: 3.4.2019 o 10:40
  • Kde: P25 (na konci prednášky z predmetu Bezpečnosť v počítačových systémoch)

Účasť všetkých študentov je povinná, nakoľko študent si musí svoj zadávací list prevziať osobne.

V prípade, ak sa študent nebude môcť dostaviť v uvedený čas, bude si môcť prevziať zadávací list individuálne v utorok u pani Martiny Dragošekovej v miestnosti B516.