Povinné stretnutie pre končiacich študentov bc. stupňa

V piatok 20.2.2015 o 14:15 hod. sa v miestnosti ZP1 uskutoční stretnutie študentov 3.ročníka bakalárskeho stupňa štúdia v študijných programoch Informatika a Aplikovaná informatika

s pedagogickým poradcom Ing. Marekom Paraličom, PhD., na ktorom budú študenti informovaní o priebehu Štátnych záverečných v bakalárskom štúdiu.

Účasť študentov je povinná, pretože súčasťou stretnutia bude aj odovzdávanie zadaní bakalárskych prác, ktoré je študent povinný si prevziať osobne v uvedenom termíne.