Povinné stretnutie pre končiacich študentov ing. stupňa

Vo štvrtok 19.2.2015 o 11:00 hod. sa v posluchárni ZP1 uskutoční stretnutie vedúceho KPI so študentmi 2.ročníka inžinierskeho stupňa štúdia v študijných programoch Informatika a Aplikovaná informatika.

Jeho súčasťou budú dôležité informácie ohľadom diplomových prác.

Účasť študentov je povinná, pretože súčasťou stretnutia bude aj odovzdávanie zadaní diplomových prác, ktoré je študent povinný si prevziať osobne v uvedenom termíne.