Povinné stretnutie druhákov Ing. s vedúcim katedry

Vo štvrtok 25.2.2016 o 10:00 hod. sa v posluchárni ZP1 uskutoční stretnutie vedúceho KPI so študentmi 2.ročníka inžinierskeho stupňa štúdia v študijnom programe Informatika.

Jeho súčasťou budú dôležité informácie ohľadom diplomových prác.

Účasť študentov je povinná, pretože súčasťou stretnutia bude aj odovzdávanie zadaní diplomových prácktoré je študent povinný si prevziať osobne v uvedenom termíne.