Povinný predmet DP1 pre štvrtákov v Moodle

Milí štvrtáci

aj tento semester vás čakajú priebežné odovzdávky záverečných prác do systému Moodle.

Prosím, prihláste sa do predmetu Diplomový projekt 1 s heslom diplomovka2016

Prvá odovzdávka je už 27.3., ktorá nemá presné pokyny, t.j. odovzdáva sa zip s obsahom týkajúcim sa vašej doterajšej práce na DP.

Obrázky: