Prednáška T-Systems - manažment projektov

Prednáška T-Systems

V rámci projektu T-UNI sa 6.3.2017 v Aule Fyziky uskutočnila prednáška Martina Džbora zo spoločnosti T-Systems Slovakia.

Na projetke T-UNI spolupracuje T-Systems s Katedrou počítačov a informatiky a cieľom je priblížiť študentom prax, aby tak získali reálny pohľad na IT sektor v Košiciach a zároveň majú možnosť sa dozvedieť najnovšie informácie a trendy z rôznych oblastí informačno-komunikačných technológií.

Témou prednášky bol manažment softvérových projektov a rôzne prístupy, ktoré sa dnes v praxi využívajú. Prednáška bola realizovaná v rámci predmetu Základy softvérového inžinierstva študentom prvého ročníka a pre mnohých znich bola táto prednáška prvou príležitosťou stretnúť sa so spoločnosťou T-Systems.

V rámci projektu T-UNI bude spoločnosť T-Systems v spolupráci s KPI organizovať ďalšie prednášky pre študentov KPI. Najbližšie to budú prednášky pre prvý a druhý ročník v téme projekt manažmentu a databázových systémov. Týmto sa chceme poďakovať spoločnosti T-Systems za spoluprácu.

Obrázky: 
Prednáška T-Systems
Prednáška T-Systems
Prednáška T-Systems
Prednáška T-Systems
Prednáška T-Systems