Prepájame IT s umením

Študentka - banner

Katedre počítačov a informatiky sa tento rok naštartovala spolupráca so Školou úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Na našej katedre sa už tretí rok vyučuje predmet Používateľské rozhrania programových systémov 3. ročníka bakalárskeho štúdia, zameraný na použiteľnosť a používateľský zážitok (UX). Vedúca predmetu Michaela Bačíková považuje za prirodzené spolupracovať s inštitúciami, ktoré majú rovnaké ciele:

„Študenti už absolvovali prednášku o grafickom dizajne, ktorú viedla Adriána Šoffová zo ŠÚV Košice. Taktiež sme začali spoluprácu v oblasti zdieľania materiálov v rámci oboch inštitúcií. Radi by sme vzájomné aktivity preniesli aj do študentských zadaní, či zdieľaní vzájomných skúseností, ktoré v danom odbore chýbajú – na jednej strane to môžu byť odborné, programátorské znalosti, v ktorých sú naši študenti doma a na druhej to môže byť dizajnové a grafické cítenie zo strany študentov ŠÚV.“

Používateľský zážitok predstavuje momentálne jeden z top trendov v IT sektore, v rámci ktorého dochádza k spojeniu viacerých smerov ako vývoj softvéru, dizajn, digitálny produkt, testovanie, dátová analytika, marketing, či psychológia.

Viac o spolupráci KPI a ŠÚV si môžete prečítať v médiách: