Prihlásenie na predmet VMIK

Research

Oznam pre budúcich prvákov a druhákov Ing. štúdia (v školskom roku 2024/25) ohľadom predmetu VMIK:

  • Prváci: Prvé kolo prihlasovania na predmety v MAISe sa končí skôr ako budete prijatí na inžinierske štúdium a druhé kolo pre predmet VMIK pravdepodobne nebude otvorené. Preto prosíme momentálne končiacich bakalárov, ktorí by si chceli zapísať v budúcom školskom roku predmet VMIK (Výskumné metódy v informatike a kyberbezpečnosti), aby najneskôr do 4.7.2024 vyplnili tento formulár.

  • Druháci: Budúci študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia podávajú požiadavky na zápis predmetu VMIK v MAISe. Pri spustení 1. kola bolo prihlasovanie na tento predmet omylom zakázané a chyba bola v krátkom čase opravená. Ak máte o predmet záujem, môžete podať požiadavku v MAISe aj neskôr (do uzavretia kola zápisu), keďže rozhodujúcim kritériom pre akceptáciu alebo zamietnutie je študijný priemer. Čas podania požiadavky nebude na tomto predmete braný do úvahy.