BIP2 – Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE

Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE, ITMS kód projektu:26110230070

Kategória projektu: 
Vzdelávacie projekty
Program: 
ITMS
Identifikačné číslo: 
26110230070
Doba riešenia projektu: 
1. január 2013 do 30. september 2015