BIP3 - Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí

Stránka projektu: 
http://www.tuke.sk/tuke/strukturalne-fondy-eu/vyzva-1-2-vysoke-skoly-a-vyskum-a-vyvoj-ako-motory-rozvoja-vedomostnej-spolocnosti-opv-2011-1-2-03-soro/balik-zlepseni-kvality-tuke-prostrednictvom-sieti
Kategória projektu: 
Vzdelávacie projekty
Program: 
ITMS
Identifikačné číslo: 
26110230086
Doba riešenia projektu: 
1. september 2013 do 30. jún 2015