BIP4 - Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE

Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE, ITMS:26110230093

Kategória projektu: 
Vzdelávacie projekty
Program: 
ITMS
Identifikačné číslo: 
26110230093
Doba riešenia projektu: 
1. január 2013 do 30. september 2015