ERASMUS+ KA1 - Mobility projects between Programme and Partner Countries in the field of higher education

2015-1-SK01-KA107-008876 - Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín
Partner: Faculty of Computer and Information Sciences, Ain Shams University, Cairo, Egypt

Kategória projektu: 
Mobilitné projekty
Program: 
ERASMUS+ KA1
Identifikačné číslo: 
2015-1-SK01-KA107-008876
Doba riešenia projektu: 
1. september 2015 do 31. august 2017