Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV

Predmetom výskumu je výskum možností a spôsobov uplatnenia prostriedkov UAV v kombinácií s pokročilými IKT prostriedkami v podmienkach automobilovej výroby s cieľom výskumu a vývoja autonómnej UAV platformy pre zber dát a autonómnej IKT platformy pre automatické spracovanie dát pre generovanie korekčných vstupov v reálnom čase voči výrobným, technologickým a podporným procesom automobilovej výroby.

Stránka projektu: 
https://uvptechnicom.sk/sk/projekty/v-realizacii/inteligentne-operacne-a-spracovatelske-systemy-pre-uav/
Kategória projektu: 
Vedeckovýskumné projekty
Program: 
OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04
Identifikačné číslo: 
313011V422
Doba riešenia projektu: 
1. júl 2019 do 30. jún 2023