Mikrolearningové prostredie pre vzdelávanie odborníkov v oblasti informačnej bezpečnosti


Kategória projektu: 
Vzdelávacie projekty
Program: 
KEGA
Identifikačné číslo: 
008TUKE-4/2013
Doba riešenia projektu: 
1. január 2013 do 31. december 2015