Moderný prístup k výučbe predmetov na univerzitnej úrovni v oblasti teoretickej informatiky.

V tejto iniciatíve podporenej Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom grantov EHP a Nórskych grantov prebieha spolupráca medzi Technickou Univerzitou v Košiciach (TUKE) a Univerzitou v Osle (UiO). Cieľom iniciatívy je inovácia výučby predmetov zameraných na teoretickú informatiku, využitím moderných edukačných prístupov a nástrojov.

Hlavným cieľom je plánovaný vývoj interaktívneho výučbového nástroja, prostredníctvom ktorého môžu používatelia študovať základné princípy dedukcie a manipulácie s dôkazmi ako programami. V rámci osobných stretnutí na pôdach oboch zúčastnených univerzít, ako aj počas pravidelných online konferencií sa členovia riešiteľského kolektívu podelia o svoje dlhoročné skúsenosti s výučbou predmetov zameraných na logiku, teóriu typov a sémantiku programovacích jazykov.

Medzi ďalšie ciele iniciatívy patrí spolupráca pri vývoji nových učebných materiálov pre obe strany, výskum v oblasti vývoja interaktívnych dokazovacích systémov, s dôrazom na exaktnú vizualizáciu emulácie procesu dokazovania a ich využitia pri výučbe, ako aj možností gamifikácie procesu výučby. Nadobudnuté výsledky iniciatívy budú implementované do výučbového procesu a inovatívne výsledky výskumu budú prezentované na medzinárodných vedeckých konferenciách.

Stránka projektu: 
https://onlineprover.github.io/sk/
Kategória projektu: 
Vedeckovýskumné projekty
Program: 
Granty EHP a Nórska
Identifikačné číslo: 
FBR-PDI-025
Doba riešenia projektu: 
15. september 2023 do 14. september 2024