Nová inžinierska disciplína: zelený softvér

Cieľom projektu je naštudovanie a návrh techník, ktoré umožnia programátorom rozhodovať o svojich programoch v zmysle spotreby energie na základe vybraných modelov. Naviac plánujeme vyvinúť nástroje na vytváranie energetického profilu, detektory energetických chýb, vzory refaktorizácie s cieľom zmeniť spotrebu energie, testvéry zamerané na spotrebu energie a optimalizovače spotreby energie, pomocou ktorých nástrojov poukážeme na vzťah medzi zdrojovým kódom a spotrebou energie a na to, že sa to dá optimalizovať. Naše techniky a nástroje overíme na reálnych aplikáciách.

Stránka projektu: 
https://kpi.fei.tuke.sk/sk/user/szabo-csaba/towards-a-software-engineering-discipline-green-software
Kategória projektu: 
Vedeckovýskumné projekty
Program: 
APVV
Identifikačné číslo: 
SK-PT-2015-0037
Doba riešenia projektu: 
1. január 2016 do 31. december 2017