Pokročilá výučba softvérového inžinierstva - metódy a nástroje

APVV MVTS SK-AT-0024–12

Kategória projektu: 
Vedeckovýskumné projekty
Program: 
APVV MVTS
Identifikačné číslo: 
SK-AT-0024–12
Doba riešenia projektu: 
1. január 2013 do 31. december 2014