Rozvoj Centra informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy

Projekt ERDF č. 26220120030

Kategória projektu: 
Vedeckovýskumné projekty
Program: 
ERDF
Identifikačné číslo: 
26220120030
Doba riešenia projektu: 
1. január 2010 do 31. december 2013