Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja

Cieľom projektu je výskum optimalizácie zabezpečeného sieťového prostredia a efektívnej distribúcie vysokého dátového toku heterogénnych služieb v rozsiahlych sieťach. Projekt je založený na realizácii 8-mich aktivít projektu. Aktivity projektu si kladú za cieľ poskytnúť subjektom konkurenčnú výhodu spočívajúcu v rýchlosti prístupu k masívnym dátam pomocou inovatívnych metód agregácie a efektívnej distribúcie v rozsiahlych sieťach s perspektívou rozšírenia týchto nástrojov do európskeho či svetového priestoru. Projekt predpokladá, že výsledky výskumu nových postupov a konceptov originálnych inovatívnych sieťových služieb a bezpečnostných mechanizmov budú mať vysokú potenciálnu aplikovateľnosť v spoločensko-hospodárskej praxi. 
Kategória projektu: 
Vedeckovýskumné projekty
Program: 
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05
Identifikačné číslo: 
313011W988
Doba riešenia projektu: 
1. jún 2020 do 30. jún 2023