Projekty

Názov projektu Stručný popis projektu
ERASMUS+ KA1 - Mobility projects between Programme and Partner Countries in the field of higher education

2015-1-SK01-KA107-008876 - Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín
Partner: Faculty of Computer and Information Sciences, Ain Shams University, Cairo, Egypt

ERASMUS+ KA1 - Mobility for learners and staff - Higher Education Student and Staff Mobility

Academic contact for:

  1. A KLAGENF01 - Alpen-Adria Universität Klagenfurt,  Rakúsko
  2. A LINZ01 - Johannes Kepler Universität Linz,  Rakúsko
  3. HU BUDAPEST01 - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Maďarsko
  4. HU SZEGED01 - Szegedi Tudományegyetem,  Maďarsko
  5. P BRAGA01 - Universidade do Minho, Braga, Portugal
  6. RO CLUJNAP01 - Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca, Rumunsko
  7. SI MARIBOR01 - Univerza v Mariboru, Slovinsko

 

BIP3 - Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí

http://www.tuke.sk/tuke/strukturalne-fondy-eu/vyzva-1-2-vysoke-skoly-a-v...

BIP4 - Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE

Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE, ITMS:26110230093

BIP2 – Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE

Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE, ITMS kód projektu:26110230070

CEEPUS - Central European Exchange Program for University Studies

CIII-HU-0019-13-1718, CIII-HU-0019-12-1617, CIII-HU-0019-11-1516, CIII-HU-0019-10-1415, CIII-HU-0019-09-1314 International Cooperation in Computer Science

Princípy a metódy automatizovanej abstrakcie počítačových jazykov a tvorby softvéru na základe sémantického obohacovania v dôsledku komunikácie

Projekt VEGA č. 1/0341/13

Pokročilá výučba softvérového inžinierstva - metódy a nástroje

APVV MVTS SK-AT-0024–12

Integrácia kvality softvérových procesov do osnov inžinierskych informatických programov technických univerzít - návrh štruktúry a realizácia náplne aktuálnych predmetov softvérového inžinierstva

KEGA č. 050TUKE-4/2013

IT4KT – Informačné technológie pre prenos znalostí

Projekt ERDF č. 26220220123
Web Portál IT4KT
https://it4kt.kpi.fei.tuke.sk/

Stránky