Prvé číslo Magazínu KPI

Dnes bolo vydané prvé číslo Magazínu KPI!

Číslo je venované prototypovaniu používateľských rozhraní, vývoju interaktívnych webových aplikácií pomocou ReactJS a tiež použitiu Parse Server pre serverovú časť aplikácií.

Magazín KPI je venovaný informatike a informačným technológiám. Autormi článkov sú študenti Katedry počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach.

Všetky čísla a články je možné nájsť na ocifiálnych stránkach magazínu: https://magazin.kpi.fei.tuke.sk/. Ak chcete napísať článok pre magazín, pozrite si príručku pre autorov a kontaktujte zodpovedného redaktora. Články budú po schválení vydané v niektorom z budúcich čísel.