Prvé testovanie pripojenia (pre diplomantov)

Milí študenti!

V priebehu zajtrajšieho popoludnia budeme mať prvé testovacie stretnutie. Cieľom je zistiť, či Vám funguje mikrofón a kamera. Nakoľko Vás je veľa, chvíľu to potrvá, a tak Vás chceme poprosiť o trpezlivosť.

Zároveň Vás chceme poprosiť o Vaše kontaktné údaje, o ktorých rozprával vedúci katedry na poslednom online stretnutí. Prosím, vyplňte ich v nasledujúcom formulári: https://forms.gle/ykNgtQM9Hre18S9x8

Ďakujeme.