Research Day a KPI v RTVS

Deň venovaný vede sa na Technickej univerzite v Košiciach konal pod názvom TUKE Research Day 2017. Vidieť ste mohli rôzne vedecké projekty a vypočuť si rôzne prezentácie na tému vedeckého výskumu.

Katedra počítačov a informatiky sa udalosti zúčastnila hneď v dvoch prúdoch. V bloku prednášok doc. Ing. Branislav Sobota, PhD. porozprával o zrode patentu alebo úžitkového vzoru od jeho návrhu až po získanie certifikátu.

Náš tím sa zúčastnil aj výstavy vedeckých projektov, kde prezentoval virtuálno-realitné technológie. Náš doktorand Ing. Peter Pastornický virtuálne technológie odprezentoval aj televízii RTVS.

[ VIDEO si môžete pozrieť od času 37:37 ]