Seminár z Aktuálnych trendov

Prezentačný obrázok pre predmet ATvI a TP

OZNAM

Seminár z predmetu Aktuálne trendy v informatike I. sa uskutoční v termíne seminára z predmetu Tímové projekty.

  • Kedy: štvrtok, 22.9.2016 o 15:10
  • Kde: PK7_L4