ŠP Informatika I. KPI v prvej stovke najperspektívnejších

Študijný program Informatika I. zabezpečovaný Katedrou počítačov a informatiky patrí medzi 100 najperspektívnejších študijných programov na Slovensku. Vyplýva to z prieskumov národného európskeho projektu Vysokoškoláci do praxe, Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ITMS kód projektu 26110230120 2015.