Spolupráca s ČVUT v oblasti autonómnej mobility vozidiel

V rámci projektov LUASK22 (Česká republika) a APVV SK-CZ-RD bude riešiteľský tím pod vedením prof. Gazdu spolupracovať s riešiteľským kolektívom pod vedením doc. Zdeňka Bečvářa (https://6gmobile.fel.cvut.cz/) na témach autonómnej mobility vozidiel využitím vybraných metód strojového učenia a výpočtov na hrane (MEC, z ang. Multi-access Edge Computing). V rámci projektu bude priestor na vypísanie viacerých bakalárskych, resp. diplomových prác. Záujemcovia môžu kontaktovať riešiteľský tím IISLABu (prof. Gazda, Ing. Šlapak, Ing. Vološin).