Štátne záverečné skúšky (Bc.) 2016

stredu 22. 6. 2016 v čase od 13:00 – 15:00 hod. budú tajomníci štátnicových komisií prítomní v nižšie uvedených miestnostiach, aby si študenti mohli pripraviť všetko potrebné k obhajobe záverečnej práce počas ŠZS.

Číslo komisie Tajomník Miestnosť
1 Ing. Milan Jančár B524
2 Ing. Maúš Uchnár A529
3 Ing. Michal Vrábel B510
4 Ing. Ondrej Kainz B521
5 Ing. Lukáš Galko B512
6 Ing. Peter Pastornický A516
7 Ing. Juraj Mihaľov B515

Začiatok štátnej skúšky je:

  1. deň – 23.6.2015 - od 8:00 hod. (INF)
  2. deň – 24.6.2015 - od 8:00 hod. (INF)

Študenti musia byť prítomní cca 45 minút – 1 hodinu pred termínom svojej obhajoby.

Finálny program štátnych skúšok: program_bc_szs_kpi_2016_04.pdf