Štátne záverečné skúšky (Bc.) 2019

V pondelok 17. 6. 2019 v čase od 14:00 – 15:00 hod. sa budú tajomníci štátnicových komisií nachádzať v nižšie uvedených miestnostiach, aby si študenti mohli pripraviť všetko potrebné k obhajobe záverečnej práce počas ŠZS.

UPOZORNENIE: nezabudnite, že spolu s prezentáciou ste povinní nahrať do katedrového archívu aj obsah CD prílohy bakalárskej práce. Obsah CD bude na mieste kontrolovaný a kto ho bude mať nekompletný alebo ho nebude mať k dispozícii v bakalárskej práci, nebude pripustený k obhajobe. Pri nahrávaní CD sa riaďte pokynmi tajomníka. Ak obsah vášho CD/DVD nosiča je príliš veľký, prineste si jeho obsah na USB kľúči - výrazne zrýchlite proces nahrávania.

Číslo komisie Tajomník Miestnosť
1 Ing. Rastislav Petija Caprica (B527)
2 Ing. Marián Hudák Kronos (B510)
3 Ing. Tomáš Tarkanič Endor (B512)
4 Ing. František Silváši Orion (B518)
5 Ing. Marcel Vološin PC3 (PK6_S04)
6 Ing. Eugen Šlapák 105 (PK6_PC15)

Začiatok štátnej skúšky je:

  1. deň – 18.6.2019 - od 8:00 hod.
  2. deň – 19.6.2019 - od 8:00 hod.

Študenti musia byť prítomní cca 45 minút až 1 hodinu pred termínom svojej obhajoby.

Program štátnych skúšok ako aj zoznam komisií nájdete v zozname súborov k tomuto príspevku.