Štátne záverečné skúšky (Ing.) 2016

stredu 25. 5. 2016 v čase od 14:00 – 15:00 hod. budú tajomníci štátnicových komisií prítomní v nižšie uvedenej miestnosti, aby si študenti mohli pripraviť všetko potrebné k obhajobe záverečnej práce počas ŠZS.

Číslo komisie Tajomník Miestnosť
1 Ing. Jana Šťastná B514
2 Ing. Onrej Kainz B515
3 Ing. Ladislav Jacho A529
4 Ing. Milan Spišiak B510
5 Ing. Matúš Sulír B512
6 Ing. Ján Juhár A537
7 Ing. Ján Hurtuk A516
8 Ing. Roman Vápeník L521B

Začiatok štátnej skúšky je:

  1. deň – 26.5.2015 - od 8:00 hod. (INF)
  2. deň – 27.5.2015 - od 8:00 hod. (INF)

Študenti musia byť prítomní cca 45 minút – 1 hodinu pred termínom svojej obhajoby.

Finálny program štátnych skúšok: program_ing_szs_kpi_2016.pdf