Štátne záverečné skúšky (Ing.) 2017

pondelok 22. 5. 2017 v čase od 14:00 – 15:00 hod. budú tajomníci štátnicových komisií prítomní v nižšie uvedenej miestnosti, aby si študenti mohli pripraviť všetko potrebné k obhajobe záverečnej práce počas ŠZS.

Číslo komisie Tajomník Miestnosť
1 Ing. Ján Perháč B524
2 Ing. Onrej Kainz B515
3 Ing. Peter Pastornický A529
4 Ing. Milan Spišiak B510
5 Ing. Matúš Sulír B512
6 Ing. Ján Juhár A537
7 Ing. Ján Hurtuk A516
8 Ing. Ladislav Jacho B521

Začiatok štátnej skúšky je:

  1. deň – 23.5.2017 - od 8:00 hod. (INF)
  2. deň – 24.5.2017 - od 8:00 hod. (INF)

Študenti musia byť prítomní cca 45 minút – 1 hodinu pred termínom svojej obhajoby.

Finálny program štátnych skúšok: ing_statnice_2017-program.pdf