Štátne záverečné skúšky (Ing.) 2019

V pondelok 20. 5. 2018 v čase od 14:00 – 15:00 hod. sa budú tajomníci štátnicových komisií nachádzať v nižšie uvedených miestnostiach, aby si študenti mohli pripraviť všetko potrebné k obhajobe svojej záverečnej práce počas ŠZS.

UPOZORNENIE: nezabudnite, že spolu s prezentáciou ste povinní nahrať do katedrového archívu aj obsah CD prílohy diplomovej práce (podľa pokynov na našom webe). Obsah CD bude na mieste kontrolovaný a kto ho bude mať nekompletný alebo ho nebude mať k dispozícii v diplomovej práci, nebude pripustený k obhajobe. Pri nahrávaní CD sa riaďte pokynmi tajomníka. Ak obsah vášho CD/DVD nosiča je príliš veľký, prineste si jeho obsah na USB kľúči - výrazne zrýchlite proces nahrávania.

Číslo komisie Tajomník Miestnosť
1 Ing. Zuzana Bilanová Orion (B518)
2 Ing. Aleš Deák Caprica (B527)
3 Ing. Marián Hudák Aurora (A504)
4 Ing. František Silváši Kronos (B524)
5 Ing. Michal Hulič Vulcan (A514)
6 Ing. Matej Madeja Endor (B526)
7 Ing. Martin Sivý Meridian (B519/B)
8 Ing. Zuzana Dankovičová Solaris (A532)

Začiatok štátnej skúšky je:

  1. deň – 21.5.2018 - od 8:00 hod. (INF)
  2. deň – 22.5.2018 - od 8:00 hod. (INF)

Študenti musia byť prítomní cca 45 minút až 1 hodinu pred termínom svojej obhajoby.

Program štátnych skúšok ako aj zoznam komisií nájdete v zozname súborov k tomuto príspevku.