Štátne záverečné skúšky - Jún 2022

Milí študenti!

Prosím, venujte pozornosť nasledujúcim usmerneniam a dokumentom k organizácii štátnych skúšok na KPI.

V pondelok 20.6.2022 v čase od 13:00–14:00 sa budú tajomníci štátnicových komisií nachádzať v nižšie uvedených miestnostiach, aby si študenti mohli pripraviť všetko potrebné k obhajobe záverečnej práce počas ŠZS:

  • nahratie a vyskúšanie prezentácie, prípadne aj videa
  • podpísanie BP (ak takto študent ešte neurobil)
  • podpísanie súhlasu so spracovaním osobných údajov (v zmysle GDPR)

UPOZORNENIE: Nezabudnite, že všetky podklady k záverečnej práci sa musia nachádzať v archíve knižnice alebo na katedrovom GitLab-e.

Potvrdenia o ukončení štúdia si môžete vyzdvihnúť po absolvovaní štátnej skúšky priamo v komisii spolu s výtlačkom bakalárskej práce. Nezabudnite to pripomenúť Vašim tajomníkom.

Bakalárske diplomy sa budú rozdávať dňa 11.7.2022 pred Aulou Maxima. Čas určí študijné oddelenie podľa študijných programov.

Komisia Tajomník Miestnosť
1 Ing. Tatiana Kuchčáková Duna (L9, blok B)
2 Ing. Máté Hireš Vulcan (L9, blok A)
3 Ing. Dávid Jozef Hreško 105 (PK6_PC15)
4 Ing. Róbert Rauch Zasadacia miestnosť (PK6_16)
5 Ing. Martin Hasin Solaris (L9, blok A)
6 Ing. Michal Solanik Hyperion (L9, blok A)
7 Ing. Filip Gurbáľ Aurora (L9, blok A)

Začiatok štátnej skúšky je:

  1. deň – 21.6.2022 od 8:00
  2. deň – 22.6.2022 od 8:00

Študenti musia byť prítomní cca 45 minút až 1 hodinu pred termínom svojej obhajoby.

Dokumenty:

K občerstveniu Vám bližšie informácie poskytne na sekretariáte KPI p. Švarcová (komisie sú 5-členné).