Štátne záverečné skúšky - Jún 2024

header szs jun 2024

Milí študenti!

Prosím, venujte pozornosť nasledujúcim usmerneniam a dokumentom k organizácii štátnych skúšok na KPI, ktoré sa uskutočnia 18. - 19.6.2024.

V pondelok 17.6.2024 v čase od 13:00–14:00 sa budú tajomníci štátnicových komisií nachádzať v nižšie uvedených miestnostiach, aby si študenti mohli pripraviť všetko potrebné k obhajobe záverečnej práce počas ŠZS:

  • nahratie a vyskúšanie prezentácie, prípadne aj videa
  • podpísanie BP
  • kontrola Súhlasu so spracovaním osobných údajov absolventa (v zmysle GDPR) - stačí, ak ukážete, že máte označený súhlas v rozhraní študenta Mais
  • vyplnenie študentskej ankety - hodnotenie LS 2023/24
  • k občerstveniu Vám bližšie informácie poskytne na sekretariáte KPI p. Švarcová (komisie sú 5-členné)

Potvrdenia o ukončení štúdia si môžete vyzdvihnúť po absolvovaní štátnej skúšky priamo v komisii spolu s výtlačkom bakalárskej práce. Nezabudnite to pripomenúť Vašim tajomníkom.

Dátum aj spôsob odovzdania bakalárskych diplomov upresní študijné oddelenie neskôr.

Komisia Tajomník Miestnosť
1 Ing. Matúš Dopiriak PK6_105(PC15)
2 Ing. Peter Pekarčík Zasadacia miestnosť 006 (PK6_ZM)
3 Ing. Erika Abigail Katonová Meridian (L9, blok B)
4 Ing. Marek Horváth Kronos (L9, blok B)
5 Ing. Samuel Novotný Caprica (L9, blok A)
6 Ing. Tomáš Buček Duna (L9, blok B)
7 Ing. Tomáš Kormaník Hyperion (L9, blok A)
8 Ing. Miroslav Murin Romulus (L9, blok A)

Portál https://obhajoby.fei.tuke.sk:

  • do priečinka záverečná práca nie je potrebné nahrávať prácu, príručky ani prílohy - malo by to byť spravené automaticky z univerzitnej knižnice
  • ak niečo potrebujete dodatočne nahrať (napr. článok), pridajte to do priečinka prezentácia

Dokumenty:

Študenti musia byť prítomní cca 45 minút až 1 hodinu pred termínom svojej obhajoby. Tí, ktorí začínate ráno o 8:00, stačí ak prídete o 7:30.

Študent, ktorý má priemer štúdia 91 bodov a viac a bude hodnotený na ŠZS za bakalársku prácu známkou A, bude celkovo hodnotený za štúdium prospel s vyznamenaním.

K občerstveniu Vám bližšie informácie poskytne na sekretariáte KPI p. Švarcová (komisie sú 5-členné).