Stretnutie s členmi výskumnej skupiny „Programming Technology" z Univerzity v Osle na pôde KPI

V dňoch 13.-17.11.2023 prebehlo na pôde našej katedry druhé stretnutie členov riešiteľského kolektívu bilaterálneho projektu „Moderný prístup k výučbe predmetov na univerzitnej úrovni v oblasti teoretickej informatiky“ s členmi výskumnej skupiny „Programming Technology" z Katedry informatiky, Fakulty matematiky a prírodných vied, Univerzity v Osle v zložení:

  • Eric Bartley Jul,
  • Joachim Tilsted Kristensen,
  • Lars Vadgaard,
  • Michael Kirkedal Thomsen.

Riešiteľský kolektív z našej katedry pod vedením Jána Perháča spolupracuje s tímom z Univerzity v Osle pod vedením Michaela Kirkedala Thomsena na výskume v oblasti generovania a vizualizácie interaktívnych dokazovacích systémov a ich využitia vo výučbe.

Počas stretnutia sa taktiež uskutočnili pozvané prednášky zahraničných hostí pre tri predmety vyučované v inžinierskom stupni štúdia:

  • Michael Kirkedal Thomsen - Reversible quantum computing (Sémantika programovacích jazykov).
  • Joachim Tilsted Kristensen - Continuation passing style (Funkcionálne programovanie).
  • Joachim Tilsted Kristensen - Proofs as programs (Teória typov).

Výskum prebieha v rámci projektu: „Moderné prístupy a nástroje pre výučbu predmetov na univerzitnej úrovni v oblasti teoretickej informatiky, logiky, teórie typov a sémantiky“, č.: FBR-PDI-025, ktorý je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom grantov EHP a Nórskych grantov.

V rámci projektu je priestor na vypísanie viacerých bakalárskych, resp. diplomových prác. Záujemcovia môžu kontaktovať riešiteľský tím (Ján Perháč, William Steingartner, Sergej Chodarev, Samuel Novotný).

Webová adresa projektu: https://onlineprover.github.io/sk/

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Granty EHP a Nórska: https://www.eeagrants.sk/

Obrázky: