Štvrté číslo Magazínu KPI

Magazín - banner

Začiatkom akademického roka vychádza aj nové číslo Magazínu KPI. Hlavnou témou tohto čísla sú Živé IT projekty.

Prečítať si môžete o víťaznom projekte posledného ročníka Živých IT projektov — TrustAir, v ktorom študenti Marián Harbist, Lukáš Prokein, Dominik Sečka, Patrik Seman a Adriána Štofová realizovali systém pre poistenie meškania letov s použitím modernej technológie blockchain.

Ďalsí článok opisuje projekt MyHealth, ktorý sa umiestnil na štvrtom mieste. Študenti Vojtech Florko, Juraj Jakub, Marcel Hvozdík a Marcel Nižník v ňom vytvorili aplikáciu pre predikciu chorôb pomocou mobilného telefónu a k nemu pripojených zariadení.

Okrem toho sa venujeme populárnej téme štatistickej analýzy a vizualizácie dát. V článku Eduarda Boldižára sa môžete naučiť vytvárať a vizualizovať dátové tabuľky v jazyku R.