Súťaž inovatívnych nápadov

Do súťaže inovatívnych nápadov "Máš nápad? Prezentuj svoj startup!", ktorú pravidelne organizuje Startup centrum TUKE, sa môžu zapojiť študenti a zamestnanci Technickej univerzity v Košiciach, ako aj široká verejnosť.

Do súťaže je možné sa prihlasovať celoročne. Prihlášky do 5.kola je možné zasielať do utorka 14. marca 2017. Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné vyplniť registračný formulár, ktorý nájdete v menu v časti „Ako sa zapojiť“.

Projektové zámery budú posudzované odbornou komisiou. Registrované tímy budú pozvané na prezentáciu, ktorá sa uskutoční pred odbornou výberovou komisiou. O mieste a konaní budeme tímy informovať do dvoch týždňov od ukončenia prihlasovania.

Viac informácií o súťaži nájdete na stránkach Startup centra TUKE. Prípadné otázky ohľadom súťaže môžete zasielať e-mailom na lucia.gallikova@cnl.sk (tel. 055/602 3171).