Súťaž IT SPY

Súťaž IT SPY je každoročne organizovaná medzinárodná súťaž diplomových prác zameraných na informatiku a informačné technológie. Tento rok je do súťaže zapojených až 20 českých a slovenských univerzít.

O hlavnú cenu súťažilo v minulom roku viac ako 1900 diplomových prác, do užšieho kola sa dostalo 10 finalistov. Víťaz získal 1000 eur na rozvoj svojho projektu.

Ako sa zapojiť?

Do súťaže sa môžu zapojiť diplomové práce obhájené do septembra 2017. Diplomové práce spravidla nominuje fakulta, no študenti sa môžu do súťaže prihlásiť aj z vlastnej iniciatívy.

Zaujímavosti o súťaži IT SPY